fbpx
image

Etikos kodeksas

Priimtas 2015 metų lapkričio 19 dieną:

I. Bendrosios nuostatos

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos (toliau – Sąjunga) nariai, siekdami palaikyti aukštus ryšių su visuomene veiklos standartus, visuomenės, klientų, darbdavių, žiniasklaidos ir kitų grupių pasitikėjimą ryšių su visuomene specialistais, priima šį Etikos kodeksą ir įsipareigoja juo vadovautis savo veikloje.

II. Veiklos principai

1. Sąjungos nariai profesinėje veikloje vadovaujasi šiais principais:
1.1. Viešojo intereso – atsižvelgia į visuomenės interesus.
1.2. Sąžiningumo – elgiasi sąžiningai su visomis tikslinėmis grupėmis – klientais, darbdaviais, žiniasklaidos ir kitų sričių atstovais, ryšių su visuomene kolegomis.
1.3. Reputacijos – elgiasi taip, kad nebūtų pakenkta ryšių su visuomene profesijos reputacijai.
1.4. Konfidencialumo – gerbia ir saugo konfidencialią informaciją, nenaudoja jos su profesine veikla nesusijusiai asmeninei ar kitų asmenų naudai. Tokia informacija gali būti atskleidžiama tik išimtiniais teisės aktuose numatytais atvejais.
1.5. Interesų konfliktų vengimo – atstovauja konkuruojantiems interesams vienu metu tik tada, jei visos šalys yra tinkamai informuotos ir su tuo sutinka.
1.6. Interesų atskleidimo – informuoja klientą ar darbdavį apie savo interesus organizacijoje, kurios paslaugas rekomenduoja ar tarpininkauja.
1.7. Objektyvumo – skleidžia tik žinomai teisingą ir patikrintą informaciją, vengia neatsakingų pareiškimų ar palyginimų.
1.8. Teisėtumo – laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimą, kliento ar darbdavio veiklą ir kitas susijusias sritis, nuostatų. Nesiūlo klientui ar darbdaviui ir nesiima pats veiksmų, kurie darytų neteisėtą įtaką valdžios institucijoms, įstatymų leidybai, oficialiems asmenims ar žiniasklaidai.
1.9. Etiškumo – nedirba klientui ar darbdaviui pagal sąlygas, kurios gali prieštarauti šiam kodeksui.
1.10. Atlygintinumo – sąžiningai atlygina visiems ryšių su visuomene veiklos dalyviams, gerbia intelektinę nuosavybę ir kitas nematerialaus turto formas.
1.11. Privatumo – saugo klientų ar darbdavių ir visų susijusių tikslinių grupių atstovų teisę į privatumą.

III. Draudžiama veikla, neetiškas elgesys

2. Sąjungos nariams profesinėje veikloje draudžiama:
2.1. Užsiimti visuomenės informavimu nepristatant užsakovo.
2.2. Imituoti ar kurti fiktyvius žinių (naujienų) šaltinius.
2.3. Rašyti anoniminius komentarus internete, siekiant imituoti aktyvią diskusiją. Kliento ar darbdavio naudai kurti tariamas asmenybes.
2.4. Naudoti moksliškai nepagrįstus statistinius duomenis, nesigilinant į naudotų sociologinių tyrimo metodų pagrįstumą, neatskleidžiant tyrimo imties.
2.5. Bendradarbiauti su klientais ar darbdaviais, kurie galimai yra nusiteikę priešiškai Lietuvos Respublikos atžvilgiu. Bendradarbiavimo atvejais itin kruopščiai vertinti gaunamas užduotis, jų įgyvendinimo priemones ir būdus.
3. Sąjungos nariai griežtai smerkia ryšių su visuomene funkcijas vykdančių asmenų:
3.1. Bandymus imituoti ar vykdyti žurnalistinę veiklą.
3.2. Veiklą interesų konflikto situacijose, kai tokioms iškilus nedelsiant neinformuojamos visos susijusios šalys.
3.3. Veiklą neatskleidžiant savo santykio su klientu ar darbdaviu, vykdant užduotis nuslepiant savo profesinį suinteresuotumą. Skelbiant tekstus ar kitą panašią į žurnalistinę medžiagą nepriklausomose (nuo klientų ar darbdavių) žiniasklaidos priemonėse privaloma aiškiai nurodyti klientą ar darbdavį.
3.4. Viešai platinamą informaciją apie fiktyvius ar melagingus įvykius, žinias.
3.5. Kuriamas žiniasklaidos priemones, kai nenurodomas ar slepiamas tokios veiklos naudos gavėjas (klientas ar darbdavys).
3.6. Sudaromas leidybos, transliavimo ar kitas sutartis su žiniasklaidos priemonėmis, kai viešinimas vykdomas užslėptos reklamos forma.
3.7. Atlygintinus susitarimus užsitikrinant žiniasklaidos atstovų palankumą klientui ar darbdaviui.
3.8. Susitarimus su žiniasklaida dėl negatyvios informacijos apie kliento ar darbdavio konkurentus sklaidos.
3.9. Susitarimus su žiniasklaida dėl kliento ar darbdavio konkurentų ignoravimo.

IV. Ryšių su visuomene specialistų tarpusavio santykiai

4. Sąjungos nariai privalo:
4.1. Saugoti ir ugdyti visos visuomenės pagarbą savo profesijai.
4.2. Žinoti Sąjungos etikos standartus.
4.3. Siekti profesinio tobulėjimo.
4.4. Atsisakyti vykdyti tokias užsakovų ar darbdavių užduotis, kurios prieštarauja Sąjungos kodeksui.
4.5. Gerbti ir laikytis garbingos konkurencijos principų.
4.6. Siekti, jog vykdoma ryšių su visuomene veikla sutaptų su viešuoju interesu.
4.7. Neplatinti gandų ar kitos nepatikrintos neigiamos informacijos apie ryšių su visuomene kolegas ir konkurentus.
5. Profesionalų konkurencija, atitinkanti etikos principus, yra būtina ir naudinga profesinio tobulėjimo sąlyga.
6. Sąjungos nariai remiasi etiškos samdos praktika, dirbtinai neriboja konkurencijos ryšių su visuomene rinkoje.
7. Sąjungos nariai nekonkuruoja dėl klientų ar dardavių per kitų ryšių su visuomene kolegų (ar organizacijų) reputacijos ar sugebėjimų menkinimą.

V. Etikos pažeidimai ir jų tyrimas

8. Galimus Sąjungos narių etikos pažeidimus nagrinėja ir sankcijas skiria Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos Taryba (toliau – Taryba).
9. Taryba nagrinėja skundus tik dėl Sąjungos narių profesinės veiklos. Išimtinais atvejais Taryba gali nagrinėti situaciją, su kuria Sąjungos nariai nėra tiesiogiai susiję.
10. Galimų etikos pažeidimų nagrinėjimas:
10.1. Taryba pažeidimus pradeda nagrinėti savo iniciatyva arba gavusi skundą.
10.2. Skundą gali pateikti bet kuris asmuo, tačiau pirmenybė teikiama Sąjungos narių skundams.
10.3. Apie pradėtą tyrimą ir kvietimą teikti informaciją skelbiama Sąjungos interneto svetainėje bei suinteresuotiems asmenims.
10.4. Skundų nagrinėjimui terminai nenustatomi, tačiau Taryba siekia visus skundus išnagrinėti ir dėl jų priimti sprendimus per protingą laiko tarpą.
10.5. Taryba, išnagrinėjusi skundą, gali priimti tokius sprendimus:
10.5.1. Pripažinti, jog profesinė etika nebuvo pažeista;
10.5.2.Pripažinti, jog profesinė etika aptariamu klausimu nėra iki galo susiformavusi, pateikti rekomendacijas dėl gerosios praktikos siūlymų tokiose situacijose;
10.5.3. Pripažinti, jog profesinė etika buvo pažeista, skirti Sąjungos nariui įspėjimą;
10.5.4. Pripažinti, jog profesinė etika buvo pažeista, siūlyti Sąjungos Tarybai šalinti profesinę etiką pažeidusį narį iš Sąjungos narių. Tokiu atveju Taryba privalo kitame savo posėdyje išnagrinėti siūlymą ir priimti sprendimą narį šalinti iš Sąjungos arba palikti Sąjungos nariu.

VI. Baigiamosios nuostatos

11. Laikytis šio kodekso reikalavimų – kiekvieno Sąjungos nario pareiga ir garbės reikalas.
12. Už šio kodekso normų laikymąsi atsakingi visi Sąjungos nariai.
13. Šis kodeksas tvirtinamas Visuotiniame Sąjungos susirinkime, jis skelbiamas Sąjungos interneto svetainėje.

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.
Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai naudojami rinkti informaciją apie apsilankymus svetainėje, pagerinti svetainės veikimą ir siūlyti naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Daugiau informacijos ieškokite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse. Skaityti daugiau.